Description

Kansainvälisen oikeuden periaate, joka velvoittaa valtiot noudattamaan huolellisuutta ihmisoikeusloukkausten ehkäisyssä ja tutkimisessa, suojan tarjoamisessa uhreille, syyllisten rankaisemisessa ja korvausten maksamisessa uhreille ihmisoikeusloukkauksista

Additional notes and information

Velvollisuus kattaa valtion ja sen toimijoiden tekemien ihmisoikeusrikkomusten ehkäisyn lisäksi myös rikkomukset, joita yksityiset kansalaiset tekevät yksityisellä sektorilla useimmiten naisia kohtaan. Aiemmin valtioilla oli tapana omaksua passiivinen asenne, kun niille esitettiin tapauksia, joissa yksityiset toimijat olivat loukanneet naisten oikeuksia. Huolellisuusvelvoitetta edellyttävän oikeusperustan vakaana pohjana on siten neljä vuosikymmentä perussopimuksia, yleissopimuksia ja kansainvälistä oikeuskäytäntöä.