Description

nemzetközi jogi alapelv, amelynek értelmében az államok kötelesek kellő gondossággal eljárni az emberi jogi jogsértések megelőzése és kivizsgálása terén, védelmet nyújtva az áldozatok számára, megbüntetve az elkövetőket, és kártérítést nyújtva az áldozat számára az emberi jogi jogsértésért

Additional notes and information

A kötelezettség nemcsak az állam és az állami szereplők által elkövetett emberi jogi jogsértések megelőzésére terjed ki, hanem a magánszektoron belüliek, illetve – ami a nők szempontjából még fontosabb – az egyes polgárok által elkövetettek megelőzésére is. A múltban az államok jellemzően passzív hozzáállást tanúsítottak, ha a nők jogainak magánszereplők általi megsértésével találkoztak. A „kellő gondosság” előírásának jogi alapjai ezért szilárdan gyökereznek négy évtized szerződéseiben, egyezményeiben és a nemzetközi ítélkezési gyakorlatban.