Description

principiu de drept internațional conform căruia statele trebuie să depună diligența necesară în prevenirea și investigarea încălcării drepturilor omului, furnizând victimelor protecție, pedepsind autorii și compensând victima pentru încălcările drepturilor omului.

Additional notes and information

Obligația cuprinde nu numai prevenirea abuzurilor cu privire la drepturile omului de către stat și agenții săi, ci și de către sectorul privat sau, cel mai important pentru femei, de către cetățeni particulari. În trecut, statele adoptau în general o atitudine pasivă când se confruntau cu cazuri de încălcări ale drepturilor femeilor de către persoane private. Baza juridică a cerinței de „diligență necesară” este deci solid ancorată în patru decenii de tratate, convenții și jurisprudență a dreptului internațional.