Description

zasada prawa międzynarodowego nakazująca państwom zachowanie należytej staranności w zapobieganiu naruszeniom praw człowieka oraz badaniu ich, zapewnianiu ochrony ofiarom, karaniu sprawców i zadośćuczynieniu ofiarom za naruszenia praw człowieka

Additional notes and information

Obowiązek ten obejmuje nie tylko zapobieganie naruszaniu praw człowieka przez państwo i jego przedstawicieli, ale także w sektorze prywatnym lub, zwłaszcza w stosunku do kobiet, przez obywateli. W przeszłości rządy państw przybierały bierną postawę w przypadkach naruszenia praw kobiet przez podmioty prywatne. Podstawa prawna wymagająca należytej staranności jest mocno zakotwiczona w traktatach, konwencjach i orzecznictwie międzynarodowym z ostatnich czterdziestu lat.