Description

internationalt retligt princip, der forpligter staterne til at udvise nødvendig omhu i forbindelse med forebyggelse og efterforskning af krænkelser af menneskerettighederne, ved at beskytte ofre, straffe gerningsmænd og kompensere ofre for krænkelse af menneskerettighederne

Additional notes and information

Forpligtelsen gælder ikke blot statens og den offentlige sektors forebyggelse af krænkelser af menneskerettighederne, men også den private sektors og, mest vigtigt, de enkelte borgeres forebyggelse af krænkelser over for kvinder. Tidligere har der været en tendens til, at stater indtog en passiv holdning, når de blev konfronteret med tilfælde, hvor kvinders menneskerettigheder krænkes af private aktører. Det juridiske grundlag, der kræver nødvendig omhu, er derfor blevet solidt forankret i traktater, konventioner og international retspraksis gennem fire årtier.