Description

Поступање с дужном пажњом је принцип у међународном праву, који омогућава државама да поступају превентивно и са мерама опреза, у циљу спречавања или истраге случајева кршења људских права, заштите жртава, кажњавање починилаца и поравњања за жртве кршења људских права.

Additional notes and information

Обавеза се не односи само на спречавање кршења људских права од стране државе, него и од стране приватног сектора, и, што је за жене посебно значајно, од стране других грађана. У прошлости, неке државе су имале тенденцију да заузму пасиван став када је у питању кршење људских права од стране приватних лица. Правни основ за захтевање дужне пажње је базиран на декларацијама, конвенцијама и случајевима међународног права у протекле четири деценије. .