Description

načelo mednarodne zakonodaje, ki zavezuje države, da izvajajo primerno skrbnost pri preprečevanju in preiskovanju kršitev človekovih pravic ter zagotavljajo zaščito žrtev, kaznovanje storilcev in odškodnino žrtvam za kršitev človekovih pravic

Additional notes and information

Obveznost primerne skrbnosti za preprečevanje zlorab človekovih pravic pa ne zadeva le državo in njene zastopnike, temveč tudi zasebni sektor oziroma, kar je za ženske najpomembnejše, zasebne državljane. V preteklosti so države pogosto zavzele pasivno stališče, kadar so bile soočene s primeri, ko so pravice žensk kršili zasebni akterji. Pravna podlaga, ki zahteva „primerno skrbnost“, je torej trdno zasidrana v štirih desetletjih pogodb, konvencij in mednarodne sodne prakse.