Description

prionsabal de chuid an dlí idirnáisiúnta a shainordaíonn do stáit dícheall chuí a fheidhmiú chun sáruithe ar chearta an duine a chosc agus a fhiosrú, cosaint a chur ar fáil d’íospartaigh, pionós a ghearradh ar choirigh agus cúiteamh a dhéanamh leis an íospartach i leith sharú ar a gcearta an duine

Additional notes and information

Clúdaíonn an oibleagáid ní hamháin mí-úsáid chearta an duine a chosc ar an stát agus ar a chuid gníomhairí, ach iad seo a chosc ar an earnáil phríobháideach nó, níos suntasaí do mhná, ar shaoránaigh phríobháideacha. San am atá caite, bhí sé de nós ag stáit dearcadh éighníomhach a ghlacadh nuair a tháinig cásanna aníos faoi ghníomhaithe príobháideacha a sháraigh cearta na mban. Dá bhrí sin, tá an dúshraith dhlíthiúil a éilíonn 'dícheall cuí' fréamhaithe go daingean in dhá scór bliain de chonarthaí, coinbhinsiúin agus cásdlí idirnáisiúnta.