Description

Rahvusvahelise õiguse põhimõte, mis seab riikidele kohustuse näidata üles vajalikku hoolsust, et ennetada ja uurida inimõiguste rikkumisi, pakkuda ohvritele kaitset, karistada kurjategijaid ning tagada ohvrile hüvitis inimõiguste rikkumise eest

Additional notes and information

Riigil on kohustus ennetada inimõiguste rikkumisi riigi ja tema esindajate poolt, aga ka erasektoris või eraisikute poolt; viimane on eriti oluline naiste jaoks. Minevikus jäid riigid pigem passiivseks, kui naiste õigusi on rikkunud eraisikud. Vajaliku hoolsuse õiguslik alus on viimase neljakümne aasta lepingutes, konventsioonides ja rahvusvahelises kohtupraktikas.