Description

internationaal rechtsbeginsel dat van staten eist dat ze de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het voorkomen en onderzoeken van schendingen van mensenrechten, het bieden van bescherming aan slachtoffers, het straffen van daders en het compenseren van slachtoffers voor mensenrechtenschendingen

Additional notes and information

Deze verplichting strekt zich niet alleen uit tot het voorkomen van schendingen van de mensenrechten door de overheid en haar functionarissen, maar ook door de particuliere sector of, wat het meest belangrijk is voor vrouwen,door individuele burgers. In het verleden hebben overheden vaak een passieve houding aangenomen bij schendingen van de rechten van vrouwen door burgers. De rechtsgrondslag die de ‘nodige zorgvuldigheid’ vereist, is dan ook stevig verankerd in vier decennia van verdragen, conventies en internationale rechtspraak.