Description

Postupanje s dužnom pažnjom je princip u međunarodnom pravu koji omogućava državama da postupaju preventivno i sa mjerama opreza u cilju sprečavanja ili istrage slučajeva kršenja ljudskih prava, zaštite žrtava, kažnjavanja počinilaca i kompenzacije za žrtve kršenja ljudskih prava.

Additional notes and information

Obaveza se ne odnosi samo na sprečavanje kršenja ljudskih prava od strane države, nego i od strane privatnog sektora, i, što je za žene posebno značajno, od strane drugih građana. U prošlosti, neke države su imale tendenciju da zauzmu pasivan stav kada je u pitanju kršenje ljudskih prava od strane privatnih osoba. Pravni osnov za zahtijevanje dužne pažnje se bazira na deklaracijama, konvencijama i slučajevima međunarodnog prava u protekle četiri decenije.