Description

Двоструки приступ се односи на комплементарност стратегија увођења родне перспективе - уродњавања (gender mainstereaming, са циљаним политикама и мерама за остваривање родне равноправности, укључујући и афирмативне мере. Некада се назива и “стратегијом паралелних путања” (engl. twin-track strategy).