Description

kombination mellan jämställdhetsintegrering som strategi och särskilda åtgärder för att uppnå jämställdhetspolitiska mål

Additional notes and information

Den kallas även för den dubbla strategin