Description

lyčių aspekto integravimo ir konkrečių lyčių lygybės politikų ir priemonių, įskaitant pozityviąsias, papildomumas

Additional notes and information

Tai taip pat vadinama dviejų krypčių strategija.