Description

Двоструки приступ се односи на комплементарност стратегија укључивања родне перспективе или уродњавања, са циљаним политикама и мјерама за остваривање родне равноправности, укључујући и афирмативне мјере. Некада се назива и “стратегијом паралелних путања” (енгл. twin-track strategy).