Description

začleňování genderového hlediska a uplatňování konkrétních politik a opatření v oblasti genderové rovnosti, včetně pozitivních opatření, tak, aby se navzájem doplňovaly