Description

komplementárnosť medzi uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti a špecifickými politikami a opatreniami v oblasti rodovej rovnosti vrátane pozitívnych opatrení