Description

wzajemne uzupełnianie się działań na rzecz uwzględniania aspektu płci i konkretnych polityk i środków służących równości płci, w tym środków pozytywnych