Description

Soolõime ning spetsiifiliste soolise võrdõiguslikkuse poliitikasuundade ja -meetmete, sh erimeetmete kooslus