Description

Ο συνδυασμός στη βάση της συμπληρωματικότητας μεταξύ της ένταξης της διάστασης του φύλου και συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων για την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένων θετικών δράσεων

Additional notes and information

Η διττή προσέγγιση της ισότητας των φύλων, βασίζεται στον συνδυασμό της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου (προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες των πολιτικών) και της λήψης ειδικών μέτρων, για την υλοποίησή της. Το ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2006, ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την διαδικασία της διττής αυτής προσέγγισης. Σύμφωνα με αυτό η «ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συνεπάγεται συνεχείς προσπάθειες προώθησης της ισότητας στην εφαρμογή ειδικών μέτρων ενίσχυσης των γυναικών και την κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών και μέτρων με σκοπό την επίτευξη της ισότητας, λαμβάνοντας ενεργά και ανοιχτά υπόψη κατά το στάδιο του σχεδιασμού την ενδεχόμενη επίδρασή τους στην αντίστοιχη κατάσταση των ανδρών και των γυναικών (οπτική του φύλου). Αυτό προϋποθέτει τη συστηματική εξέταση των μέτρων και των πολιτικών και τη συνεκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων κατά τον ορισμό και την εφαρμογή τους» (2). ( 1 ) COM(2006) 92. ( 2 ) COM(1996) 67