Description

at definere indholdet af formelle og uformelle adfærdskulturer på en sådan måde, at de kriterier eller standarder, der bruges til at evaluere og regulere kvinder, adskiller sig fra dem, der bruges til mænd, således at sidstnævnte drager fordel heraf