Description

U kontekstu rodne ravnopravnosti, termin dvostruki standardi se odnosi na moć muškaraca da određuju formalne i neformalne norme ponašanja, odnosno da se kriteriji kojima se procjenjuje i reguliše ponašanje žena razlikuju od onih koji se primjenjuju na muškarce, u korist muškaraca.