Description

definiowanie treści zachowań kultur formalnych i nieformalnych w taki sposób, że kryteria i standardy oceny i regulacji działań kobiet i mężczyzn różnią się od siebie, z korzyścią dla mężczyzn