Description

opredelitev vsebine formalnih in neformalnih vedenjskih kultur na način, da se merila ali standardi, ki se uporabljajo za ocenjevanje in zakonsko urejanje žensk, razlikujejo od tistih za moške v prid slednjim

Additional notes and information

imenovana tudi dvotirna strategija