Description

utformandet av innebörden av beteendekulturer, informella eller formella, på ett sådant sätt så att kriterier eller standarder för bedömningen och regleringen av vad som anses passande för kvinnor skiljer sig för de som anses passande för män och är till fördel för de senare