Description

formális és informális viselkedési kultúrák oly módon történő meghatározása, hogy a nők értékelésénél és szabályoknak való alávetésénél alkalmazott kritériumok és mércék eltérnek a férfiak esetében alkalmazottaktól, az utóbbiak javára