Description

stanovení obsahu formální a neformální kultury chování tak, že na hodnocení a kontrolu chování žen se uplatňují jiná kritéria či normy než u mužů, přičemž muži jsou zvýhodňováni