Description

apibrėžia formalaus ir neformalaus elgesio kultūros turinį, kuris lemia, kad kriterijai ar standartai, naudojami vertinti ir reguliuoti moterų elgesį, skiriasi nuo taikomų vyrams ir suteikia pastariesiems pranašumų