Description

alla fysiska, sexuella, psykiska eller ekonomiska våldshandlingar som förekommer inom en familj eller ett hushåll, oavsett biologiska eller rättsliga familjeband eller mellan tidigare eller nuvarande makar eller partner, oavsett om förövaren delar eller har delat bostad med offret