Description

toate actele de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau economică care survin în familie sau în gospodărie, dincolo de legăturile de familie biologice sau legale, sau între foşti sau actuali soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima.