Description

Сваки акт физичког, сексуалног, психолошког или економског насиља који се дешава у оквиру породице или домаћинства, невезано од биолошких или правних веза између чланова породице, или између бивших или актуелних супружника или партнера, без обзира на то да ли починилац живи са жртвом. Видети такође: насиље у породици; жртва; преживела/ли