Description

svaki postupak fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja koji se pojavljuju unutar obitelji ili kućanstva, bez obzira na biološke ili pravne obiteljske veze, između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, i bez obzira na to dijeli li počinitelj ili je prethodno dijelio isto prebivalište sa žrtvom