Description

Kaikki fyysisen, seksuaalisen, henkisen ja taloudellisen väkivallan muodot, jotka ilmenevät perheessä tai perheyksikössä riippumatta siitä, ovatko perhesiteet biologisia vai oikeudellisia, tai entisten tai nykyisten puolisoiden tai kumppanien välillä riippumatta siitä, asuuko syyllinen tai onko syyllinen asunut uhrin kanssa samassa asunnossa