Description

Всяка форма на физическо, сексуално или психологическо насилие, което поставя под заплаха сигурността или благополучието на член на семейството и/или използването на физическа или емоционално насилие, включително сексуално насилие в семейството или домакинството, включително сексуално малтретиране.

Additional notes and information

Включва, но не се изчерпва до малтретиране на деца, кръвосмешение, побой над съпрузи и сексуално или друго малтретиране на живеещите в едно домакинство. Насилието в семейството и домашното насилие, често се използват взаимозаменяемо. В много европейски държави, обаче, домашното насилие е преведено на националния език и е определено в националното право като насилие в семейството. Поради този факт е възможно закрилата и подкрепата на жените, жертви на домашно насилие да са зависими от определението за семейство, в което може да не са признати всички различни форми на семейства.