Description

Породично насиље и насиље у породици често се употребљавају као синоними без икаквих посебних разлика у њиховим дефиницијама. Видети такође: насиље у породици; жртва;преживела/ли

Additional notes and information

Међутим, у многим европским земљама насиље у породици преводи се на националне језике и у законима дефинише као породично насиље. Ова чињеница може проузроковати да заштита и подршка женама жртвама породичног насиља зависи од дефиниције породице, која можда не препознаје све разнолике облике породице.