Description

orice formă de violență fizică, sexuală sau psihologică care periclitează siguranța sau bunăstarea unui membru al familiei și/sau folosirea forței sau amenințării fizice sau emoţionale, inclusiv a violenței sexuale, în familie sau în casă.

Additional notes and information

Cuprinde maltratarea copiilor, incestul, bătutul și abuzarea sexuală sau de alt fel a unui membru al gospodăriei. Violența în familie și violența domestică se folosesc de multe ori ca sinonime și fără diferențe specifice în definiții. În multe țări europene însă, violența domestică este tradusă în limbile naționale ca violență în familie. Aceast lucru poate face ca protecția și sprijinul pentru femei victime ale violenței domestice să depindă de definiția familiei, care poate să nu recunoască toate formele de familie.