Description

enhver form for fysisk, seksuel eller psykologisk vold, der sætter et familiemedlems sikkerhed eller velfærd i fare og/eller brug af fysisk eller følelsesmæssig magtanvendelse eller trussel om fysisk magtanvendelse, herunder seksuel vold, inden for familien eller husstanden

Additional notes and information

Omfatter børnemisbrug, incest, hustrumishandling og seksuel eller andet misbrug af et hvilket som helst medlem af husstanden. Familievold, vold i familien og vold i hjemmet anvendes ofte som synonyme begreber uden specifikke definitionsforskelle. I mange europæiske lande er vold i hjemmet imidlertid i lovgivningen og på nationalsproget oversat til vold i familien eller familievold. Dette faktum kan gøre beskyttelse af og støtte til kvinder, der er ofre for vold i hjemmet, afhængige af definitionen på, hvad en familie er, og denne definition anerkender muligvis ikke alle forskellige former for familier.