Description

all former av fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld som innebär att en familjemedlems säkerhet eller välbefinnande riskeras och/eller användningen av fysiskt eller känslomässigt våld eller hot om fysiskt våld, inbegripet sexuellt våld, inom en familj eller ett hushåll

Additional notes and information

Inbegriper övergrepp mot barn, hustrumisshandel och sexuellt eller annat övergrepp mot en medlem i hushållet. Våld inom familjen och våld i hemmet används ofta synonymt utan någon specifik åtskillnad i definitionerna. I många europeiska länder översätts våld i hemmet på det nationella språket och definieras i lagstiftningen som familjevåld. Detta kan innebära att skydd av och stöd till kvinnliga offer för våld i hemmet är beroende av definitionen av familj som kanske inte inbegriper alla olika former av familj.