Description

iedere vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld dat de veiligheid of het welzijn van een gezinslid in gevaar brengt en/of het gebruik van fysiek of psychisch geweld of het dreigen met fysiek geweld, met inbegrip van seksueel geweld binnen het gezin of huishouden

Additional notes and information

Omvat kindermishandeling, incest, vrouwenmishandeling en seksueel of ander misbruik van een lid van het huishouden. Geweld binnen het gezin en huiselijk geweld worden vaak door elkaar gebruikt zonder specifieke verschillen in hun definities. In veel Europese landen wordt huiselijk geweld in de nationale taal vertaald en in hun wetten gedefinieerd als geweld binnen het gezin. Dit feit kan ervoor zorgen dat de bescherming en ondersteuning van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld afhankelijk wordt van de definitie van gezin, waar niet alle verschillende gezinsvormen onder hoeven vallen.