Description

Nasilje u porodici i nasilje u domaćinstvu često se upotrebljavaju kao sinonimi bez ikakvih posebnih razlika u njihovim definicijama. Međutim, u mnogim evropskim zemljama nasilje u domaćinstvu prevodi se na lokalne jezike i u zakonima definiše kao nasilje u porodici. Ova činjenica može prouzrokovati da zaštita i podrška ženama žrtvama nasilja u domaćinstvu zavisi od definicije porodice, koja možda ne obuhvata sve raznolike oblike porodice.