Description

l-allokazzjoni ta’ impjiegi jew tipi ta’ xogħol differenti lin-nisa u lill-irġiel

Additional notes and information

Fl-ekonomija femminista, ir-regoli, in-normi u l-prassi istituzzjonali li jirregolaw l-allokazzjoni tal-kompiti bejn in-nisa u l-irġiel u l-bniet u s-subien ukoll jikkostitwixxu d-diviżjoni tas-sess tax-xogħol, li hija meqjusa bħala varjabbli maż-żmien u l-ispazju u kontinwament f'negozjati. L-aktar forma prevalenti hija d-diviżjoni tax-xogħol imħallas u mhux imħallas bejn in-nisa u l-irġiel fil-ħajja privata u pubblika.