Description

Родна подела рада односи се на додељивање различитих послова или врста запослења женама и мушкарцима.

Additional notes and information

У феминистичкој економији, институционална правила, норме и праксе које регулишу расподелу задатака између жена и мушкараца и девојчица и дечака такође чине родну поделу рада, која се сматра променљивом током времена и простора и о којој се непрестано преговара. Најраспрострањенији облик је подела плаћеног и неплаћеног рада између жена и мушкараца у приватном и јавном животу.