Description

Det fænomen at kvinder og mænd arbejder i hver deres arbejdsfunktioner (vertikal segregering) og på hver deres arbejdspladser og sektorer (horisontal segregering). Med andre ord, at kvinder og mænd arbejder på forskellige områder, hvor det ene køn antalsmæssigt dominerer - fx på en bestemt arbejdsplads, eller et bestemt ledelseslag.

Additional notes and information

Ifølge feministiske teorier om økonomi udgør de institutionelle regler, normer og praksisser, der regulerer opgavefordelingen mellem kvinder og mænd og piger og drenge, ligeledes den kønsopdelte arbejdsfordeling. Denne arbejdsfordeling anses for at være variabel i tid og rum og under konstant forhandling. Den mest udbredte form er opdelingen af betalt og ubetalt arbejde mellem kvinder og mænd i det private og offentlige liv.