Description

Eri tööde ja ülesannete jaotus naiste ja meeste vahel

Additional notes and information

Feministlikus majandusteaduse kohaselt moodustavad institutsionaalsed reeglid, normid ja praktikad, mis kontrollivad ülesannete jaotust naiste ja meeste ning tüdrukute ja poiste vahel, ka soolise tööjaotuse, mida nähakse ajas ja ruumis muutuva ning pidevalt läbiräägitavana. Kõige sagedasem vorm on tasustatud ja tasustamata töö jaotus naiste ja meeste vahel era- ja avalikus elus.