Description

Възлагане на различни задачи или видове работа на жените и мъжете.

Additional notes and information

Институционалните правила, норми и практики, които ръководят разпределението на задачите между жените и мъжете и момичетата и момчетата в икономиката от гледна точка на феминизма, представляват също разделение на труда по пол, което е променлива във времето и мястото, и е постоянно в процес на преговори. Най-преобладаващата форма е разделението на платен и неплатен труд между жените и мъжете в личния и обществения живот.