Description

přidělování různých pracovních míst nebo typů práce ženám a mužům

Additional notes and information

Feministická ekonomie považuje za genderovou dělbu práce také institucionalizovaná pravidla, normy a zvyky, jimiž se řídí rozdělování činností mezi ženy a muže a dívky a chlapce, přičemž je genderová dělba práce považovaná za proměnlivou v čase a prostoru a je předmětem neustálého vyjednávání. Nejčastější formou genderové dělby práce je rozdělení placené a neplacené práce mezi ženy a muže v soukromém a veřejném životě.