Description

dodelitev različnih delovnih mest ali vrst dela ženskam in moškim

Additional notes and information

V feministični ekonomiji institucionalna pravila, norme in prakse, ki urejajo dodeljevanje nalog ženskam in moškim ter dekletom in fantom, vzpostavljajo tudi spolno delitev dela, kar šteje za spremenljivo v času in prostoru in nenehno predmet pogajanj. Prevladujoča oblika je delitev plačanega in neplačanega dela med ženskami in moškimi v zasebnem in javnem življenju.