Description

przydzielanie różnych prac lub rodzajów pracy kobietom i mężczyznom

Additional notes and information

W ekonomii feministycznej instytucjonalne zasady, normy i praktyki regulujące przydzielanie zadań kobietom i mężczyznom oraz dziewczętom i chłopcom także ustanawiają podział obowiązków według płci, który uznaje się za zmienny w czasie i przestrzeni, a także stale podlegający negocjacjom. Najbardziej dominującą formą jest podział odpłatnej i nieodpłatnej pracy między kobietami i mężczyznami w życiu prywatnym i publicznym.