Description

udział kobiet i mężczyzn w różnych sektorach i zawodach

Additional notes and information

Oznacza niedostateczną lub nadmierną reprezentację kobiet lub mężczyzn w różnych zawodach lub sektorach, którą nie rządzi żadne kryterium. Przeciwstawia się ją segregacji pionowej, która dotyczy czołowych zawodów i sektorów według kryterium „pożądanych” parametrów, takich jak dochody, prestiż, itp.