Description

Naiste ja meeste koondumine erinevatesse sektoritesse ja ametitesse

Additional notes and information

Selle all mõistetakse naiste või meeste üle- või alaesindatust teatud ametites või sektorites olenemata nende positsioonist. See erineb vertikaalsest segregatsioonist, kus erinevused seisnevad selles, mis positsioonidele organisatsioonides naised ja mehed koonduvad.